کاردرمانی دست بیمار سکته مغزی ، مهمترین فاکتور استقلال بیمار در انجام الگوهای خودیاری است که به مهارت های ریز نیاز دارد مثل بالا کشیدن شلوار.

سوال بسیاری از بیماران این است که چرا در اغلب بیماران بهبودی دست بیمار سکته مغزی به کندی انجام می شود؟ در ادامه پاسخ این سوال را شرح خواهیم داد.

در زندگی جوامع امروزی به دلیل گسترش و پیشرفت تکنولوژی و تحرک کمتر افراد ، احتمال ابتلای افراد به سکته مغزی بیشتر شده است.

سکته مغزی در یک لحظه اتفاق افتاده و می تواند برای مدتی طولانی زندگی عادی یه فرد را مختل نماید .انجام کارهای ساده روزمره بیمار برایش دشوار و یا ناممکن می شود مثل غذاخوردن مستقل، لباس پوشیدن و درآوردن، حمام کردن و ….

نه تنها پس از سکته مغزی میتواند یک دست را متاثر نموده و ضعیف نماید ، بلکه در انجام الگوهای ریز و مهارت های دست نیز بیمار ناتوان خواهد شد. پس، انجام کاردرمانی دست بیمار سکته مغزی باید در مرکز تخصصی دست انجام شود و با رویکردی جامع تنرین درمانی ادامه یابد.

هر چقدر حرکات ریز بیمار بیشتر آسیب دیده باشد حرکات با مهارت کمتری انجام خواهد شد مثلا ناتوانی در حرکت مجزای انگشتان منجر به ناتوانی در بستن و باز کردن دکمه، بستن و باز کردن بند کفش و بسیاری از الگوهای ریز دیگر خواهد شد.

در ادامه به تمریناتی اشاره میکنیم که هم قدرت و هم مهارت دست را برای بیمار سکته مغزی بیشتر می کند.

اگر با انجام کاردرمانی دست بیمار سکته مغزی و تمرینات به سرعت بهبودی حاصل نگردد باید تمرینات ارائه شده توسط کاردرمانگر به عنوان بخشی از کارهای روزمره بیمار تبدیل شده تا با تکرار بیشتر بهبودی سرعت بیشتری پیدا کند.

تمرینات کاردرمانی دست بیمار سکته مغزی

۱- فشردن توپ:  توپ را در کف دست قرار دهید فشرداده و رها کنید این تمرین ۲۰ بار و در دو نوبت تکرار نمایید.

۲- باز کردن انگشت شست: توپ را بین شست خم شده و دو انگشت سبابه و میانی همان دست قرار دهید سعی نمایید با کمک شست توپ را جاو آورده و شست را باز کنید.

۳-  فشردن سه انگشتی: توپ را بین شست و انگشتان سبابه و میانی فشار داده و رها کنید .

۴- حرکت آپوزیشن : توپ را در کف دست قرار دهید و با شست دست سعی کنید توپ را به سمت انگشت کوچک حرکت دهید.

۵- فشردن طرفی: توپ کوچک را بین فضای دو انگشت قرار دهید سهی کنید توپ را فشار داده و رها کنید.

۶– باز کردن انگشتان : توپ کوچک را روی میز قرار داده و با نوک انگشتان دست سعی نمایید که توپ را به سمت جلو حرکت دهید.

۷- تمرین قیچی: خمیر درمانی را دور انگشتان بپیچید سعی کنید با کمک انگشتان بر مقاومت خمیر غلبه کرده و انگشتان را از هم دور نمایید.

۸- خم کردن انگشت شست: خمیر درمانی را در کف دست قرار دهید و سعی نمایید با خم کردن مفصل اول انگشست شست به خمیر فشار داده و رها کنید .

۹- باز کردن انگشت شست: خمیر درمانی را بر روی انگشست شست قرار دهید، سعی کنید با باز کردن انگشست شست بر مقاومت خمیر غلبه کرده و شست را صاف نمایید .

۱۰- فشردن طرفی شست: خمیر درمانی را روی کنار داخلی سبابه قرار دهید سعی کنید با انگشست شست بر روی خمیر فشار دهید و رها کنید.

۱۱– نزدیک کردن انگشست شست : خمیر درمانی را بین شست و سبابه قرار دهید سعی کنید بدون خم کردن مفصل اول شست خمیر را بین شست و سبابه فشار داده و رها کنید.

۱۲- کشیدن سه انگشتی: با یک دست خمیر را در دست نگه دارید و با سه انگشت شست، سبابه و میانی دست دیگر خمیر را بکشید.

۱۳- چنگگ کردن انگشتان : خمیر را در کف دست قرار داده و سعی نمایید دو مفصل آخر انگشتان را خم کرده و به خمیر فشار داده و رها کنید .

۱۴- گرفتن کامل: خمیر درمانی را در کف دست قرار داده و سعی نمایید کلیه مفاصل انگشتان را خم کرده و به خمیر فشار داده و رها کنید .

۱۵- فشردن دو انگشتی: خمیر درمانی را بین شست و سبابه قرار دهید سعی کنید به خمیر فشار داده و رها نمایید .

۱۶- باز کردن انگشت : انگشت مورد نظر را خم کرده خمیر درمانی را ور انگشت بپیچید سعی نمایید با باز کردن انگشت بر مقاومت خمیر غلبه کنید.

۱۷- قیچی کردن انگشتان : خمیر درمانی را بین فضای انگشتان مورد نظر قرار دهید و در حالیکه مفاصل دست صاف هستند به خمیر درمانی فشار وارد کنید.

۱۸- پخش کردن خمیر : خمیر درمانی را مانند کیک روی نوک انگشتان خود پهن نمایید و سعی کنید که با باز و دور کردن انگشتان خمیر را پخش نمایید .

پخش کردن خمیر

پخش کردن خمیر

 

۱۹- غلتاندن بطری: بطری کوچک آب را در کف دست قرار دهید و با کمک انگشتان بطری را در کف دست بعلتانید.

۲۰– خم و صاف کردن مچ دست : بطری آب کوچک را در کف دست قرار دهید و سعی نمایید مچ دست را خم و صاف کنید .

۲۱- چرخاندن خودکار : خودکار را روی میز قرار داده سعی کنید با کمک انگشت اشاره و شست خودکار را روی میز بچرخانید.

۲۲- سکه انداختن : ۵ عدد سکه را در کف دست مبتلا قرار دهید سعی کنید با کمک انگشت شست یکی یکی سکه ها را به آرامی از کف دست بر روی میز قرار دهید .

۲۳- آپوزیشن انگشتان : نوک تک تک انگستان را جداگانه به نوک انگشت شست بزند و رها کنید .

آپوزیشن انگشتان

آپوزیشن انگشتان

 

ممکن است شما جزو بیمارانی باشید که انجام تمرینات فوق و تمرینات کاردرمانی دست سکته مغزی برای شما مقدور نباشد، برای کسب مشاوره بیشتر با مرکز کاردرمانی مهراد تماس حاصل فرمایید.

 

کلمات مرتبط :

کاردرمانی دست – کاردرمانی دست پس از جراحی – مرکز کاردرمانی در شرق تهران – بهترین کاردرمانی شرق تهران – کاردرمانی در منزل تهران – کاردرمانی سکته مغزی

فهرست
مشاوره رایگان در واتس آپ