اهداف کاردرمانی بعد از سکته مغزی بسته به نیازها و اهداف خاص فرد می تواند متفاوت باشد. با این حال، برخی از اهداف رایج کاردرمانی پس از سکته مغزی عبارتند از:

بهبود فعالیت های مهارت های زندگی روزمره (ADL): کاردرمانگران با بازماندگان سکته مغزی کار می کنند تا توانایی آنها را در انجام وظایف مراقبت از خود مانند لباس پوشیدن، نظافت و حمام کردن بهبود بخشند.

افزایش تحرک: کاردرمانگران می توانند با کار بر روی تعادل، هماهنگی و قدرت به بازماندگان سکته مغزی کمک کنند تا تحرک خود را بهبود بخشند.

بهبود عوارض شناختی: بازماندگان سکته مغزی ممکن است نقایص شناختی مانند از دست دادن حافظه، مشکل در حل مسئله و کاهش دامنه توجه را تجربه کنند. کاردرمانگران می‌توانند با بازماندگان سکته مغزی برای بهبود این کمبودها و توسعه استراتژی‌هایی برای جبران آن‌ها کار کنند.

سایر اهداف کاردرمانی بعد از سکته مغزی

بهبود عوارض بصری-ادراکی: بازماندگان سکته ممکن است کمبودهای بینایی-ادراکی مانند مشکل در درک عمق، اسکن بصری و حافظه بصری را تجربه کنند. کاردرمانگران می‌توانند با بازماندگان سکته مغزی برای بهبود این کمبودها و توسعه استراتژی‌هایی برای جبران آن‌ها کار کنند.

بهبود عملکرد اندام فوقانی: کاردرمانگران می توانند با بازماندگان سکته مغزی برای بهبود عملکرد اندام فوقانی با رفع ضعف، اسپاستیسیته و نقص هماهنگی کار کنند.

بهبود شرایط اجتماعی: کاردرمانگران می توانند با پرداختن به مسائل مربوط به حمل و نقل، ارتباطات و اجتماعی شدن به بازماندگان سکته مغزی کمک کنند تا سریع تر به فعالیت های اجتماعی خود بازگردند.

به طور کلی، اهداف کاردرمانی بعد از سکته مغزی کمک به بازماندگان سکته است تا استقلال خود را بازیابند و کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند.

برنامه های کاردرمانی

برنامه های کاردرمانی پس از سکته مغزی بسته به نیازها و اهداف خاص فرد می تواند متفاوت باشد. 

ارزیابی: کاردرمانگر توانایی های جسمی، شناختی و عاطفی فرد را ارزیابی می کند تا نقاط قوت و ضعف آنها را مشخص کند و یک برنامه درمانی شخصی ایجاد کند.

فعالیت های آموزش زندگی روزانه (ADL): کاردرمانگر با فرد کار می کند تا توانایی او را در انجام وظایف مراقبت از خود مانند لباس پوشیدن، آراستگی و حمام کردن بهبود بخشد. این ممکن است شامل سازگاری با محیط، استفاده از تجهیزات تطبیقی یا آموزش تکنیک های جبرانی باشد.

آموزش تحرک: کاردرمانگر با پرداختن به مسائل مربوط به تعادل، هماهنگی و قدرت، با فرد برای بهبود تحرک او کار خواهد کرد. این ممکن است شامل تمرینات، آموزش راه رفتن و استفاده از وسایل کمکی باشد.

توانبخشی شناختی: کاردرمانگر با فرد کار می کند تا عملکرد شناختی او مانند حافظه، توجه و مهارت های حل مسئله را بهبود بخشد. این ممکن است شامل تمرینات، بازی ها و سایر فعالیت هایی باشد که مغز را به چالش می کشد.

توانبخشی اندام فوقانی: کاردرمانگر برای بهبود عملکرد اندام فوقانی مانند قدرت، دامنه حرکت و هماهنگی با فرد کار خواهد کرد. این ممکن است شامل تمرینات، فعالیت های عملکردی و استفاده از تجهیزات تطبیقی باشد.

متخصصان ما در بهترین مرکز کاردرمانی در منزل تهران خدمات تخصصی کاردرمانی سکته مغزی را برای رسیدن به اهداف کاردرمانی بعد از سکته مغزی ارائه می دهند.

 

بیشتر بخوانید :

کاردرمانی رباتیک دست پس از سکته مغزی

اهمیت کاردرمانی سکته مغزی

توانبخشی بیماران سکته مغزی

کاردرمانی در منزل

فواید درمان سکته مغزی با کاردرمانی

فهرست
مشاوره رایگان در واتس آپ